Περιεχόμενα
Τα Νέα μας

           Οικονομική Ενημέρωση Αγροτών
 
Οικονομική Ενημέρωση  Αγροτών
Χώρος άμεσης συνομιλίας
  
Αγιος Σεραφείμ News

Προωθήστε κι εσείς τη σελίδα σας


ShoutMix chat widget

     Image Hosted by ImageShack.us

Το site του Άγιου Σεραφείμ έχει μεταφερθεί

                                                                         ΕΔΩ

 

 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

                                    

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Με το όνομα Λοκροί ήταν γνωστοί στην αρχαιότητα οι λαοί τριών περιοχών. Ο σχολιαστής του Πινδάρου μας λέει : << γένη γαρ Λοκρών εισί τρία Επιζεφύριοι, Οζόλαι, Επικνημίδιοι. Τούτων οι μεν Επιζεφύριοι εισί Λοκροί εν Ιταλία, οι δε Οζόλαι προς τη Αιτωλία, οι δε Επικνημίδιοι προς Εύβοια, όθεν ο Οιλέως Αίας >>. Ο σχολιαστής της Ιλιάδος μας λέει : << Λοκρών νυν μέμνηται των Επικνημιδίων ούτοι γαρ αντίκρυ της Ευβοίας την οίκησιν πεποίηνται οι υπό Αίαντι όντες. Εισί δε και έτεροι Λοκροί επικαλούμενοι Οζόλαι.Τούτων δε άποικοι εισίν έτεροι,Λοκροί οι Επιζεφύριοι λεγόμενοι>> Τέλος ο Στέφανος ο Βυζάντιος αναφέρει : << Λοκρών μοίραι τρεις εισίν Επιζεφύριοι,Επικνημίδιοι οι και Οπούντιοι, ων ην Αίας, οι δε Οζόλαι >>. Βλέπουμε οι κάτοικοι του τμήματος της Λοκρίδος που εκτεινότανε από τα στενά των Θερμοπυλών μέχρι του Δαφνούντα, σημερινό Δήμο Αγ. Κωνσταντίνου,ονομάζονταν Επικνημίδιοι Λοκροί. Την ονομασία τους αυτή την πήραν από την Κνημίδα, το καταπράσινο όλες τις εποχές βουνό που δεσπόζει σήμερα στα << Καμένα Βούρλα >> και αποτελεί προέκταση του βουνού Καλλίδρομου που και αυτό με τη σειρά του αποτελεί προέκταση της Οίτης. Οι κάτοικοι του τμήματος της Λοκρίδος που εκτεινότανε από τον Δαφνούντα ( Αγ. Κωνσταντίνο ) μέχρι τις καταβόθρες της Κοπαϊδας ονομάζονται Οπούντιοι Λοκροί και όφειλαν την ονομασία τους στην πρωτεύουσα τους τον Οπούντα, κάπου κοντά στη σημερινή πόλη Αταλάντη. Οι Επικνημίδιοι Λοκροί με τους γειτονές τους, τους Οπούντιους Λοκρούς, ήταν της ίδιας φυλετικής ενότητας και αργότερα αποτέλεσαν και πολιτική ενότητα. Οι Επικνημίδιοι και οι Οπούντιοι Λοκροί αποτελούσαν την Ανατολική ή Εώα Λοκρίδα. Η δυτική Λοκρίδα η χώρα των Οζολών Λοκρών που εκτεινότανε από την Άμφισσα μέχρι το Αντίρριο ήταν η αποικία των Επικνημιδίων Λοκρών και οι Οζόλαι Λοκροί είχαν αποικία τους Επιζεφύριους Λοκρούς στην Κάτω Ιταλία. Η χώρα των Επικνημιδίων Λοκρών συνόρευε ανατολικά με τους Οπούντιους Λοκρούς που τους χώριζε η Οπούντια χώρα Δαφνούς,Δυτικά με τους Οιταίους και Μαλιείς, με τελευταία πόλη των Επικνημιδίων Λοκρών τους Αλπήνους, τοποθετείται στο σημερινό χωριό Θερμοπύλες ( πρώην Δρακοσπηλιά ),Νότια με τους Δρύοπες και τους Φωκείς,τους προαιώνιους εχθρούς των Επικνημιδίων Λοκρών, γιατί οι Φωκείς ζητούσαν συνεχώς διέξοδο στη θάλασσα, και βόρεια με το Μαλιακό κόλπο.Πόλεις των Επικνημιδίων Λοκρών ήταν το << Θρόνιο >>(πρωτεύουσα των Επικνημιδίων), η Αλόπη,Ο Δαφνούς,αι Κνημίδες,η Τάρφη,η Σκάρφεια,η Νίκαια, η Βήσσα, η Καλλίαρος, η Αυγεία, οι Αλπηνοί. << Θρόνιο >> : Τρία χιλιόμετρα Δυτικώς των Καμένων Βούρλων στη θέση παλαιόκαστρο πικράκι, νοτιοανατολικώς του πλατανιά ( αρχ. Βοαγρίου ) διατηρούνται ερείπια του τμήματος τειχών ισοδομικής τεχνικής. Στα απομεινάρια αυτά αναγνωρίζεται η θέσις του αρχαίου Θρονίου, ο λιμένας του οποίου εβρίσκετο κοντά στην παραλία του Καινουρίου. Το Θρόνιο υπήρξε η πρωτεύουσα των Επικνημιδίων Λοκρών, οι οποίοι με τους κατοίκους άλλων Λοκρικών πόλεων έλαβαν μέρος εις την κατά της Τροίας εκστρτεία. Όμηρος Β.527-535 << Λοκρών δ` ηγεμόνευεν Οϊλήος ταχύς Αίας, μείων, ούτε τόσος γε όσος Τελαμώνιος Αίας,αλλά πολύ μείων, ολίγος μέν έην, λινοθώρηξ,εγχείη δ`εκέκαστο Πανέλληνας και Αχαιούς. Οί Κύνόν τε ενέμοντ` Οπόεντά τε Καλλίαρόν τε Βήσσαν τε Σκάρφην τε και Αυγειάς ερατεινάς Τάρφην τε Θρόνιόν τε Βοαγρίου αμφί ρέεθρα,τώ δ` άμα τεσσαράκοντα μέλαναι νήες έποντο Λοκρών, οί ναίουσι πέρην ιερής Ευβοίης >>. Κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο οι Αθηναίοι (430 π.χ) υπό τον στρατηγό Κλεόπομπο κατέλαβαν το Θρόνιο για να εμποδίσουν την προέλαση των Σπαρτιατών προς βορά και έλαβαν ομήρους (σύμφωνα με μαρτυρία του Δημητρίου Καλλατιανού,την οποία διασώζει ο Στράβων). Ολόκληρος η περιοχή υπέστη τις συνέπειες του καταστρεπτικού σεισμού (427 π.χ). Το Θρόνιο εθρήνησε πάνω από οκτακόσια θύματα. Μετά παρέλευση εβδομήντα τεσσάρων περίπου ετών, και στη διάρκεια του Β`Φωκικού (ιερού πολέμου),όταν το Θρόνιο δέσποζε στη διάβαση των Θερμοπυλών, γνώρισε τον εξανδραποδισμό των κατοίκων και περιήλθε υπό τον έλεγχο του Ονομάρχου. Η εκδικητική μανία και η προαιώνια έχθρα κατέστρεψε κυριολεκτικά την πρωτεύουσα των Επικνημιδίων Λοκρών. Το Θρόνιο από την αρχή του 3 π.χ αιώνα και μέχρι της κυριαρχίας των Ρωμαίων, εβρίσκετο υπό την επιρροή της Αιωλικής συμπολιτείας. Αυτό, εκτός των ιστορικών πηγών, μαρτυρούν και τα κοπέντα χάλκινα νομίσματα, μερικά των οποίων βρίσκονται στη νομισματική συλλογή των Αθηνών,ένα παρόμοιο νόμισμα υπάρχει σε ιδιωτική συλλογή αρχαίων (Καμένα Βούρλα). Με τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους εντοπίζεται οικισμός στα σημερινά Καμένα Βούρλα που ανήκε στο Δήμο Θρονίου Γ`Τάξεως.Το 1836 έδρα του Δήμου ορίσθηκε το Καινούργιον. Με Β.Δ ( 21-12-1855 ) η έδρα του Δήμου μεταφέρθηκε στο συνοικισμό της παραλίας στον οποίο δόθηκε με το ίδιο Β.Δ το όνομα << Θρόνιον >>. Με το Β.Δ ( 1-12-1887 ) η έδρα του Δήμου μεταφέρεται από το Θρόνιο στο << Ριγγίνιον >>. Με το Β.Δ ( 27-9-1890 ) ο Δήμος προάχθηκε στη Β` τάξη με πληθισμό <<ψυχών 2160>>.Ο Δήμος λειτούργησε από το 1836 μέχρι το 1912.Χωριά που αποτέλουσαν το Δήμο<< ΘΡΟΝΙΟΥ >> <<ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΝ>>είναι έδρα του Δήμου<<ΘΡΟΝΙΟΥ>>,<<ΡΩΜΑΝΙ>>,<<ΔΕΡΒΙΣΑΔΕΣ>>(ΑΓ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ), <<ΚΟΜΝΗΝΑ>>,<<ΡΙΓΓΙΝΙΟΝ>>,<<ΚΑΘΑΡΕΣΙ>>,<<ΧΑΡΜΑ>>,<<ΚΑΡΥΑ>>,<<ΠΙΚΡΑΚΙ>>, <<ΜΑΡΤΙΤΣΑ>>,<<ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ>>. <<ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΝ>>:Το χωριό κτίσθηκε από κατοίκους του παλαιοχωρίου που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους,γιατί η περιοχή μαστιζόταν από ελονοσία.Έτσι έδωσαν στο νέο τους χωριό την ονομασία Καινούργιο, ονομασία με την οποία φέρεται και στο χάρτη του Αγγλικού Ναυαρχείου. <<ΡΩΜΑΝΙ>> : Διαλυμένο τώρα χωριό στην περιφέρεια της κοινότητας Καινουργιού. Ήταν προς την παραλία. Στο χάρτη του Αγγλικού Ναυαρχείου που βρίσκουμε το χωριό, σημειώνεται στην περιοχή και Εργοστάσιο Ζαχάρεως. <<ΔΕΡΒΙΣΑΔΕΣ>> : Σημερινό χωριό Άγιος Σεραφείμ. <<ΚΟΜΝΗΝΑ>> : Σημερινό χωριό Κόμνηνα. <<ΡΙΓΓΙΝΙΟΝ>> : Σημερινό χωριό Ριγγίνιον. <<ΚΑΘΑΡΕΣΙ>> : Σημερινος οικισμός Καθάρα. <<ΧΑΡΜΑ>> : Σημερινός οικισμός Χάρμα. <<ΚΑΡΥΑ>> : Σημερινό χωριό Καρυά. <<ΠΙΚΡΑΚΙ>> : Διαλυμένο τώρα χωριό στην περιοχή της κοινότητας Καινούργιου. <<ΜΑΡΤΙΤΣΑ>> : Διαλυμένο τώρα χωριό που βρισκόταν ανάμεσα στα χωριά Ρωμάνι, Καινούριο και Παλιό Χωριό ( σημερινά Καμμένα Βούρλα ). Το χωριό Μαρτίτσα σημειώνεται ακόμη στο χάρτη του Αγγλικού Ναυαρχείου 1890 <<ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ>> : Διαλυμένο χωριό, στη θέση της Λουτροπόλεως των Καμένων Βούρλων. Θέση Παλιοχώρι υπάρχει και στην περιφέρεια της κοινότητας Ρεγγινίου, όπου υπήρχε και παλαιός οίκισμος. Δεν πρόκειται όμως για το χωριό αυτό που αναπτύχθηκε προφανώς αργότερα και σύντομα διαλύθηκε, αλλά για το χωριό που βρισκόταν στην ίδια με τα Καμένα Βούρλα τοποθεσία όπως αυτό σημειώνεται στο χάρτη του Αγγλικού Ναυαρχείου. Το Παλιοχώρι αναφέρεται και σε απόσπασμα αναφοράς του Κυβερνήτη της γολέτας Σμύρνα Ναυάρχου Κριεζή που έστελνε στη Γραμματεία Ναυτιλίας και αναφερόταν στη σύλληψη σκάφους πειρατών που κατέφυγαν στην ακτή του << Παλαιοχωρίου κειμένου 10 μίλια μακριά του Ταλαντίου >>. (Βλ. Εφημερίδα << Ελληνικός Μηνύτωρ >> της 13-10-1832 ). Η αρχική συνεπώς ονομασία του σημερινού Δήμου Καμένων Βούρλων ήταν << Παλιοχώρι >> Κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας σε μια επιδρομή που έκαμαν οι Τούρκοι, οι κάτοικοι, σύμφωνα με μια παράδοση αναζήτησαν καταφύγιο σωτηρίας μέσα στα << Βούρλα >> Αφού πέρασε ο κίνδυνος, έγινε πολύς λόγος για τη σωτηρία τους. Στη συζήτηση κάποιος είπε τη φράση << ας είναι καλά τα καϋμενα βούρλα >>. Πρώτη επίσημη ονομασία ως <<Καϋμένα Βούρλα>> έχουμε στο Β.Δ του Γεωργίου Α`στις 29 Αυγούστου 1912 περί αναγνωρίσεως των Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Φθιώτιδος,όπου οι συνοικισμοί<<Καϋμένα Βούρλα>> και << Θρονίου >> μη αποτελούντες ιδίας κοινότητες επειδή έχουν ολιγότερους των 300 κατοίκων αποτελούν μέρος της Κοινότητος << Καινούργιον >>. Και οι συνοικισμοί << Καθάραις >> και << Χάρμα >> της Κοινότητος << Ρεγγίνιον >>. Με το ίδιο Β.Δ στις 29-8-1912 έχουμε αρχική αναγνώριση της Κοινότητας << Καρυάς >> ως έχοντας υπερ τους 300 κατοίκους και σχολείον στοιχειώδους εκπαιδεύσεως που προήλθε από τον τέως Δήμο Θρονίου. Ο συνοικισμός <<ΚΑΥΜΕΝΑ-ΒΟΥΡΛΑ>> με Β.Δ στις 23-12-1915 προσαρτάται εις την Κοινότητα <<ΚΑΡΥΑΣ>> Λοκρίδος, αποσπώμενος της κοινότητος <<ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ>> εις ην μέχρι τούδε ανήκεν. Με Β.Δ στις 28 Οκτωβρίου 1935 ο συνοικισμός Καμμένων Βούρλων χαρακτηρίζεται ως πόλις << Καμμένων Βούρλων >> και εγκρίνεται το πρώτο σχέδιο ρυμοτομίας << Λουτρόπολις Καμμένων Βούρλων >> Με την ονομασία <<Καϋμενα Βούρλα>> απογράφονται μέχρι το 1940. Τα Καμένα Βούρλα αποσπάσθηκαν από την Κοινότητα Καρυάς και αναγνωρίσθηκαν σε Κοινότητα με Β.Δ στις ( 13-5-1947 ). Αναγνωρίσθηκαν σε Δήμο Καμένων Βούρλων με Νόμο στις (22-10-1964). Στο Δήμο Καμένων Βούρλων προσαρτήθηκε η κοινότητα << Καρυάς >> με Β.Δ στις ( 22-11-1965 ). Με Νόμο το 1997 ΦΕΚ 244/Α/4-12-1997 δημιουργείται ο καποδιστριακός Δήμος Καμένων Βούρλων όπου περιλαμβάνει τις Κοινότητες Καινούργιο και Ρεγγίνιο. Ο Δήμος Θρονίου λειτούργησε 76 χρόνια από το 1836 μέχρι το 1912.

Γράφτηκε από: Τον Τρίγκα Θανάση.

Υπηρεσίες
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Κατεβάστε το Toolbar του agiosserafimnews

 original feed View Feed XML

  

Share

Τα βραβεία μας

Επικοινωνία

Βιβλίο επισκεπτών

Συνεργασία με Webmasters

Χρήσιμα

Εξωτερικές συνδέσεις:

Συνεργασίες
WEBMASTERS

rodon-cafe

Ζώα και φύση

Πυργαδίκια

pramnos.net

auto-strata

Γίνε Συνεργάτης μας μονο με ενα e-mail Επικοινωνία

Ψηφίστεμας
cool 50.tv 

Zortal topsite

THESSALONIKI TOP SITES

BizDirectory.gr

CREEK SITES

Χρήσιμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Κατασκευή site Κανταράκης Κων/νος  Επικοινωνία

                                             Εάν, χωρίς την πρόθεσή μας, θίγουμε μέσω των σελίδων μας πνευματικά δικαιώματα, παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας.